Handlar du som företag? Klicka här

Köpvillkor privat

Dessa villkor gäller i alla butiker som drivs av Telefonshoppen Norden AB (556723-5675), nedan kallat butik eller butiken samt vid beställning via butik eller telefon. Villkoren är generella och innefattar samtliga betalningsmetoder och tjänster, vi förbehåller oss rätten att endast erbjuda ett urval av produkter, betalningsmetoder, tjänster, priser och leveransalternativ för vissa kunder. Vi har som ambition att erbjuda alla våra kunder bra service och support i kombination med fördelaktiga priser och villkor. Vid frågor ber vi er att första hand läsa dessa villkor eller kontakta oss via mail. 

Dessa villkor tillämpas vid beställning av varor och tjänster oavsett metod för beställning, eventuella undantag ska avtalas skriftligen i orderbekräftelse eller skriftligen med hänvisning till specifik beställning.

1. Allmänt

Beställning sker via vår hemsida, butik eller via telefon och/eller mail. Om du som kund är under 18 år gammal behövs målsmans tillstånd för att göra en beställning via målsmans personnummer. I det fall du handlar och är under 18 år är målsman ansvarig för din handling.

För privatpersoner gäller konsumentköplagen samt distans- och hemförsäljningslagen. Köparen är skyldig att läsa våra köpvillkor och följa de regler och råd som finns beskrivna I dessa. När du beställer en vara hos oss oavsett metod för beställning godkänner du som kund våra köpvillkor.

En orderbekräftelse skickas alltid ut per mail I samband med att er beställning registreras. Kund ansvarar alltid för att angiven mailadress angetts korrekt oavsett metod för beställning. Observera att en orderbekräftelse baserat på en beställning via webbutik inte är att likställa med ett avtal innan ordern godkänts av butiken, order godkänns av butik i samband med att leverans genomförs. Butiken förbehåller sig alltid rätten att annulera en beställning efter att en orderbekräftelse skickats ut till kund.

2. Priser

Priser anges i regel inklusive moms, via butiken kan du välja om du vill se priser inklusive eller exklusive moms. 

Eventuella frakt- expeditions samt faktureringskostnader redovisas i kassan i samband med beställning. Observera att eventuella extra kostnader hos 3:e part kan tillkomma enligt gängse samarbetspartners rutiner.

3. Betalningsmetoder

I butiken betalar du enkelt dina varor genom att välja en av våra nedanstående betalningsmetoder. I det fall kund väljer en för köpet ogiltig betalningsmetod förbehåller vi oss rätten att göra om ordern åt kund med en giltig betalningsmetod samt eventuell kostnad för betalningsmetoden.

Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att debitera upp till 20% i dröjsmålsränta samt 50 kr i påminnelseavgift från förfallodatum oavsett betalningsmetod. Vidare så kvarstår äganderätt till samtliga varor hos butiken tills dess att full betalning erlagts. I det fall återtag av varor görs pga att betalning ej erlagts eller kan erläggas görs avdrag på fodran mot kund efter värdering av butiken, butiken förbehåller sig rätten till återtag i samband med att fodran förfallit.

3.1 Klarna checkout 

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

 • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
 • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
 • Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.
 • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy här.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.

En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Vilka betalsätt som erbjuds dig kan variera från butik till butik, men också beroende på vår kreditbedömning. De vanligaste betalningsmetoderna är dock faktura, delbetalning, kort, banköverföring eller annan direktbetalning. Allt är lika säkert. 

Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Checkout godkänner du våra användarvillkor och vår användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår nedan.

Klarna Checkout Användarvillkor

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna AB (publ):s (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm), "Klarna", villkor såsom de framgår nedan, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas ("Villkoren"). I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Klarna Checkout. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området. För att få använda Klarna Checkout måste du vara minst 15 år.

Identifiering, anpassning och riskbedömning

För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Klarna Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Du kan enkelt undvika att den godkända adressen förifylls genom att välja att tillämpa en PIN-kod. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.

Betalning, avgifter

Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

För de flesta betalsätt, när du slutför ett köp via Klarna Checkout, träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har. Du kan dock erbjudas andra betalningssätt i Klarna Checkout (såsom exempelvis Swish), där Klarna inte övertar fordringen från butiken, utan din betalning av skulden regleras i stället direkt till säljaren. Ditt köp kommer dock även i dessa fall att omfattas av Klarnas köparskydd.

Användning

Klarna är innehavare av samtliga rättigheter till Klarna Checkout. Som användare får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor. Om du tidigare har handlat med Klarna Checkout och därigenom angivit din adress kommer din adress automatiskt att förifyllas så fort du angett din e-postadress och postnummer. Du kan närsomhelst avsäga dig den här funktionen genom att skicka ett e-postmeddelande till  dataskydd@klarna.se eller genom att välja det alternativet direkt i Klarna Checkout. 

Försäkran

Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.

Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk

Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Klarna Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Klarna som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Klarna Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Klarna Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Klarnas tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Klarna Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.

Personuppgifter

Klarna och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning via Klarna Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Klarnas tjänster. Klarna behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som Klarna behandlar:

 1. Kontaktinformation - namn, address, e-postaddress, telefonnummer m m
 2. Personnummer
 3. Betalningsinformation - kortnummer, fakturainformation m m
 4. Finansiell information - t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)
 5. Artikelinformation – uppgifter avseende de köp du gör
 6. Historisk information – uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
 7. Information om din dator/enhet - IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m
 8. Allmänt tillgänglig information på internet

Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte i Klarnas system. Om du tidigare har använt Klarna kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Klarna kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Klarna Checkout. Klarna kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Klarna kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Klarnas företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den ehandlare där du gjort ditt inköp samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES- området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Klarna värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Klarna är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Se även Klarnas Privacy Statement för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. Ytterligare information kan också erhållas genom att kontakta Klarna på dataskydd@klarna.se

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t ex marknadsföring.

Cookies

Klarna använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Klarnas webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Klarna använder cookies bl a i syfte att anpassa Klarna Checkout efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator. Se vidare Klarnas Klarna Privacy Statementför närmare information om hur Klarna använder cookies.

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av cookies.

Ändringar, tillägg och övriga Tjänster

Klarna ändrar och förbättrar hela tiden tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för den vidare användningen av Klarna Checkout. Läs därför alltid igenom Villkoren inför varje nytt köp. För övriga tjänster som Klarna tillhandahåller gäller Klarnas vid var tid gällande villkor och prislista för sådana tjänster. Villkor och prislista finns tillgängliga på www.klarna.se. Om det visar sig att ett visst villkor inte är verkställbart skall detta inte påverka några andra villkor.

Länkar till eller från andra webbplatser

Klarna godkänner eller kontrollerar inte någon tredje mans webbplats eller applikation och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Till den delen du använder sådan webbplats eller applikation från tredje part tillämpas villkoren för den platsen/applikationen.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister

Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar Klarna inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Klarna Checkout. Klarna ansvarar inte heller för skada som uppkommit om kunden inte följt bestämmelserna om PIN-kod. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Uppsägning

Rätten för dig att använda Klarna Checkout kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp den. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp (obetalda fakturor, avgifter m m) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår ovan.

3.2 Postförskott

Vid betalning via postförskott sker betalning i samband med att kunds försändelse hämtas hos Postnords serviceombud. Betalning kan i regel göras via kort eller kontant. I det fall ni önskar beställa med postförskott ber vi er att kontakta vår kundtjänst.

3.3 Förskottsbetalning

Vid förskottsbetalning betalas hela summan till angivet bankgironummer innan leverans sker. Köpare är fortfarande bunden av sin beställning, utebliven betalning är inte detsamma som godkänd ånger av beställning. Vid utebliven betalning förbehåller sig butiken rätten att antingen makulera en beställning eller att leverera kunds order med faktura samt eventuell faktureringsavgift.

3.4 Betalning via butik

I det fall du som kund inte har möjlighet att betala genom någon av ovanstående betalningsmetoder kan du ges möjlighet att betala din vara I samband med utlämning i någon av våra fysiska butiker. Betalning via butik kan enbart göras med svenska kort.

I det fall er vara inte hämtas kommer den antingen att skickas och debiteras via postförskott tillsammans med frakt alternativt att makuleras. 

4. Leveranstid

Samtliga beställningar som godkänns innan klockan 12.00 vardagar skickas normalt sett samma dag under förutsättning att varan finns i lager. Normal leveranstid för varor i lager är 1 arbetsdag men kan i undantagsfall vara upp till 2-5 arbetsdagar.

Standardvaror som ej finns i lager vid beställning har en generell uppskattad leveranstid om 1-7 arbetsdagar men ingen leveranstid kan garanteras för varor som ej finns i lager vid beställning. 

Om leverans inte kan ske inom avtalad tid ska kund informeras om detta snarast möjligt med en ny uppskattad leveranstid. Konsumentkund äger rätt till att häva sitt köp mot bakgrund av försenad leverans utan kostnad.

5. Leveranssätt

Leveransmetod väljs i kassan i samband med beställning, kostnaden för respektive leveransmetod anges i samband med köp. Leverans sker med incoterms CPT om inget annat avtalats.

Frakt sker enligt angvet pris, för övriga frakter debiteras alltid en schablonkostnad 135 kr inkl moms. Detta gäller bland annat men inte enbart retursedlar, ytterligare frakter, returfrakt vid reparation och supportärenden samt retur med butikens fraktsedlar. Eventuell fri retur avser enbart försändelser som inte hämtats ut av kund.

5.1 Postnord MyPack

Försändelse skickas med Postnord MyPack för uthämtning hos ert närmsta serviceombud. Giltig legitimation behöver i regel visas i samband med att varan hämtas hos ert lokala serviceombud. Avisering sker i regel i samband med att er beställning hanteras via mail och/eller sms. Försändelsen levereras i normala fall till ert lokala postombud inom 1-2 arbetsdagar från att försändelsen skickas från oss. 

Postnord express kan väljas i kassan, försändelsen levereras med Postnord MyPack som leveransmetod men er beställning prioriteras av oss och levereras därmed snabbare.

5.2 Postnord varubrev

Försändelsen skickas i ett vadderat kuvert för leverans direkt till brevlådan. Vi förbehåller oss rätten att ändra önskad leveransmetod från postnord varubrev till postnord mypack i det fall försändelsens innehåll inte lämpligen skickas med ett varubrev. I det fall val av leveransmetod ändras utgår ingen extra kostnad för frakt.

5.3 Hämta i butik

I det fall ni önskar kan ni hämta er beställning i en butik. Varor lämnas endast ut till legitimerad betalningsansvarig för respektive beställning med undantag för avtalskunder kan hämta varor med valfritt ombud. Efter beställning informeras ni via mail när er beställning hanterats och era varor finns att hämta.

5.5 Retursedel

Detta är en tjänst för att underlätta frakt mellan kund och butik. Butiken skickar ut förbetald och utskriven fraktsedel så att kund enkelt kan skicka produkter i retur. Kund ansvarar alltjämnt för transport av försändelsen samt eventuella skador t.ex till följd av förlorad försändelse, oaktsamt beteende eller bristande förslutning. I det fall kund önskar kan butiken teckna en varuförsäkring i samband med att retursedel skapas till en kostnad om 250 kr per kolli.

Kostnaden för retursedel debiteras normalt sett när aktuellt ärende är avslutat, observera att retursedel avser frakt mellan kund och butik och således alltid kan komma att debiteras även vid godkänd reklamation och/eller godkända garantiärenden.

Varor skickas alltid åter med retursedel av kund på egen risk, i det fall kund önskar kan denne istället ombesörja retur av produkt på egen hand istället för att använda retursedel skapad av butiken.

6. Spårning av försändelse

På grund av ökad risk för bedrägerier lämnar vi inte ut kollinummer på försändelser som skickas med spårningsbara leveransmetoder. Kollinummer lämnas ut till kund på begäran efter individuell prövning i syfte att motverka och förebygga brott.

7. Outlösta paket

Observera att en outlöst försändelse inte innebär att ångerrätt utnyttjas, vänligen se avsnitt nedan rörande ångerrätt och följ de instruktioner som anges i det fall ni önskar ångra ert köp.

I det fall en försändelse inte hämtats förbehåller vi oss rätten att skicka försändelsen till kunds folkbokföringsadress samt debitera kund för fraktkostnad. I det fall även denna föärsändelse ej kan levereras eller vid misstanke om bedrägeri eller att försändelsen ej kommer att hämtas ut av kund förbehåller vi oss rätten att annulera kunds beställning samt debitera eventuella fraktkostnader som uppstått.

8. Produktgaranti

Vi är måna om att ni som kund får hjälp vid eventuella problem med en produkt som är köpt från oss. Vänligen se mer detaljerad information om olika produkter nedan.

8.1 Nya produkter

Samtliga mobiltelefoner och surfplattor omfattas alltid av produktgaranti om inte annat anges. Garantin ges av respektive tillverkare och sökes enligt dennes rutiner och villkor. Vidare instruktioner finns normalt på tillverkarens hemsida. Eventuella särskilda garantibevis eller liknande dokument ska efterfrågas av kund innan beställning görs. För mobiltelefoner och surfplattor är garantin oftast en så kallad hårdvarugaranti. I det fall det kan påvisas att felet kan härledas till ett produktionsfel byts varan eller den trasiga delen i regel ut. Fabrikationsfel är således fel som fanns i varan innan den kom köparen tillhanda och inte fel som har eller kan tänkas ha orsakats på grund av felaktigt hanterande eller förslitningsskador.

Butiken lämnar således ingen egen garanti för mobiltelefoner och surfplattor utan alla ärenden skall hanteras genom respektive tillverkare eller dennes ombud. För att reparation eller utbyte på produktgaranti ska göras måste aktuellt serviceärende bedömas av auktoriserad servicepartner och ett garantiutlåtande göras. Via tillverkarens hemsida kan du hitta kontaktvägar för olika modeller baserat på tillverkare för att söka garanti direkt hos tillverkarens serviceombud, eventuella fraktkostnader ingår ej utan betalas av kund. I det fall tillverkarens serviceombud ej kan hantera aktuellt serviceärende pga import, saknad av kvitto eller annan anledning kan garantiutlåtande ej göras. I det fall garanti ej kan hanteras av rekommenderat ombud kan varan reklameras, i det fall aktuell vara är mer än 6 månader gammal har kund bevisbörda för fabrikationsfel och måste således kunna påvisa att aktuellt fel är ett fabrikationsfel. 

Eventuella adaptrar omfattas ej av någon garanti likaså är de produktbilder som används för tillbehör vägledande. Butiken garanterar ej att tillbehör är identiska med de produktbilder som nyttjas samt att eventuellt förpackning på bild kan skilja sig från verklig förpackning. 

I samband med att reparation; och förberedande undersökningar inför reparation, utförs kan elektroniska enheter såsom mobiltelefoner, surfplattor och dylikt komma att påverkas så att enhetens ursprungliga produktgaranti upphör. Vi har för avsikt att inte bryta, öppna eller på annat vis förändra ursprungliga plomberingar och dylikt om vi inte anser att det är nödvändigt. Kund godkänner att butiken vidtar nödvändiga åtgärder samt är medveten om att dessa kan påverka enhetens rätt till garanti enligt gängse tillverkares rutiner, vidare frånsäger sig kund eventuell ersättning avseende förlorad produktgaranti till följd av att reparation och/eller undersökning görs.

Olåsta mobiler definieras som olåsta om de fungerar med flera svenska operatörer. Med detta menas att enheten fungerar med valfri operatör till skillnad från en låst mobil som endast fungerar med en specifik operatör. Olåsta mobiler fungerar normalt sett över hela världen oavsett operatör. Butiken ger dock ingen garanti för att en olåst mobil fungerar med samtliga operatörer över hela världen då vissa tillverkare regionsspärrar vissa enheter.

Tillbehör och övriga varor omfattas av minst 1 års garanti om inget annat anges. Garantin täcker enbart ursprungliga fel och således ej fel till följd av yttre åverkan såsom stöt-, tapp- och förslitningsskador fukt eller felaktigt användande. 

8.2 Begagnade produkter

Begagnade varor köps alltid i befintligt skick. Beskrivning av generellt skick görs baserat på hur respektive handläggare upplever aktuell enhet, vi förbehåller oss rätten att göra en bedömning av varans skick. Repor och mindre märken räknas ej som skador utan som slitage. Vidare vill vi upplysa om att begagnade enheter kan ha repararerats av oss eller tidigare ägare med komponenter som ej är original. 

Begagnade varor köps i befintligt skick, samtliga funktioner testas ej. I det fall funktionstest har gjorts kontrolleras att enheten tar emot laddning, att enhetens skärm och eventuell touch fungerar, att enhetens fysiska knappar fungerar samt uppkoppling av samtal, samtalshögtalare och samtalsmikrofon.

Vid köp av begagnad enhet kan den ha osäkra funktioner helt eller delvis. Komponenter och funktioner som inte testas och kan vara osäkra är bl.a men inte enbart: Wifi, Kamera, Batterikapacitet, Mjukvaruversion, Språkval, Enskilda applikationer, Headset, Bluetooth, GPS, Frekvensstöd, 2G funktionalitet, 3G funktionalitet, 4G funktionalitet samt generell problematik med att enhet fryser eller hänger sig. Kund äger ingen rätt till reklamation till följd av osäkra funktioner. I det fall butiken vid test upptäcker att osäkra funktioner är defekt eller nedsatta anges detta i beskrivningen för respektive produkt.

Begagnade varor köps alltid i befintligt skick utan garanti. Garanti kan finnas via tillverke men är inget som garanteras av butiken. Vidare levereras begagnad enhet utan kartong, laddare, kablar och bruksanvisning. Enbart handenhet ingår vid köp av begagnad vara.

Begagnade varor omfattas av 3 års reklamationsrätt.

9. Transportskador

I det fall er vara skadats under transporten skall du omedelbart anmäla felet till oss. Vid transportskada ber vi er att skapa en reklamation hos oss senast inom 48h från att försändelsen tagits emot och förtydliga i er felbeskrivning vilken typ av skada som skett. 

10. Ångerrätt

Som konsument har du rätt att till 14 dagars allmän ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen om inte annat avtalats, som näringsidkare har du ingen ångerrätt om inte annat är skriftligen överenskommet vid köptillfället.

För produkter har du som konsument 14 dagars ångerrätt från att du tar emot varan, för tjänster har du som konsument 14 dagars ångerrätt från att du blir informerad om att er beställning mottagits. Vid köp med abonnemang eller vid köp av endast abonnemang är ångerperioden således 14 dagar från att en orderbekräftelse skickats. 

Vid ånger ska konsumenten under vissa förutsättningar betala ersättning för värdeminskningen på en vara. Det gäller sådan värdeminskning som beror på att konsumenten hanterat varan mer än vad som varit nödvändigt för att ta reda på varans egenskaper eller funktion. Vid aktivering av mobiler och surfplattor anses varan vara använd och undersökt mer än nödvändigt varpå värdeminskning uppstår. Värdeminskningens storlek baseras på i vilket skick varan returneras, för mobiltelefoner och övrig elektronik uppgår värdeminskningen oftast till 20-100% av ursprungligt pris. I det fall en enhet returneras i gott skick med samtliga tillbehör utan fysiska skador men lätt använd debiteras i regel minimal värdeminskning.

Observera att det finns undantag där ångerrätten inte gäller. In-ear produkter med bruten försegling är inte lämplig att återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

För att ångerrätt ska gälla måste kund meddela butiken innan ångerperiodens slut.

Så här ansöker du om ångerrätt: För snabbast hantering rekommenderar vi alla kunder att följa nedanstående steg.

1. Gör en anmälan via butikens hemsida, ni finner instruktioner under "kundtjänst". Vi kontrollerar er anmälan och återkommer snarast möjligt med en retursedel via mail.

2. Skicka era varor till angiven returadress med hjälp av den retursedel som skickats till er via mail.

Återbetalning och svar: Vi har som målsättning att hantera samtliga returer snarast möjligt

 1. Efter att butiken tagit emot er försändelse kommer ert ärende att undersökas och hanteras snarast möjligt.
 2. Vid godkänd ansökan sker återbetalning snarast möjligt, dock senast inom 30 dagar. Återbetalning av erlagd summa sker i regel via samma betalningsmetod som använts i butiken vid köp, vid köp med abonnemang sker återbetalning genom att en återköpsrapport för sålda tjänster skickas till operatören.
 3. I det fall värdeminskning debiteras görs detta i regel genom att butiken endast återbetalar en del av erlagd summa, alternativt genom att aktuell värdeminskning faktureras separat.

Vi rekommenderar att ni ansöker om utnyttjande av ångerrätt enligt ovan för snabbast möjliga hantering. Vi följer de lagar och riktlinjer som gäller enligt distansavtalslagen. 

11. Reklamation

Som konsumentkund har du enligt konsumentköplagen 3 års reklamationsrätt i det fall er vara inte fungerar. Att reklamera innebär att du inte godtar varan och att du anger på vilket sätt du anser att varan eller tjänsten är felaktig. 

Om det är fel på en vara har du rätt till att

 • Kräva att felet avhjälps
 • Kräva omleverans av ny, felfri vara
 • Få prisavdrag
 • Få ersättning för reparation
 • Häva köpet och få pengarna tillbaka
En vara kan reklameras i 3 år efter att du tagit emot produkten men ska reklameras inom skälig tid. Observera att eventuella förändringar på produkten till följd av normalt användande kan ge upphov till att en reklamation avslås samt att ni som kund ansvarar för eventuell mjukvara som används tillsammans med er produkt.

Observera att kund inte har rätt till samtliga åtgärder t.ex omleverans samt hävning av köp utan endera omleverans eller hävning av köp. Observera även att kund inte kan kräva vilken åtgärd de vill utan att butiken förbehåller sig rätten att i första hand åtgärda felet på det sätt de finner lämpligt.

Reklamation godkänns endast i de fall där det kan konstateras att det rör sig om ett ursprungligt fel på produkten som fanns vid leverans. Om varan är mer än 6 månader är det kunds ansvar att bevisa att felet är ursprungligt och fanns vid leverans enligt sexmånadersregeln. 
 
Köp gjorda efter 2022-05-01 omfattas av ny konsumentköplag för vilken bevisbördan för att bevisa att felet är ursprungligt övergår till kund efter 24 månader samt så har konsument rätt att välja mellan avhjälpande och omleverans under förutsättning att omleverans kan vidtas utan oskälig kostnad för butiken.

Som juridisk person omfattas ni enbart av köplagen. Ni ansöker om reklamation på samma vis som konsument enigt nedan men bevisbördan för att varan var felaktig vid leverans ligger alltid hos köparen. 

Så här ansöker ni om reklamation:

1. Gör felanmälan via butikens supportdel samt avsluta er felanmälan i kassan. En mailbekräftelse på att er felanmälan tagits emot skickas per automatik. I alla försändelser bifogas även en blankett för enkel hantering av alla returer samt en fraktsedel, observera att kostnad för frakt debiteras vid utnyttjande av medskickad fraktsedel.

2. Skicka era varor till angiven returadress eller invänta ett retursedel om denna tjänst beställts.

Åtgärd och svar: Vi har som målsättning att hantera samtliga returer snarast möjligt

 1. Efter att butiken tagit emot er försändelse kommer ert ärende att undersökas och hanteras snarast möjligt.
 2. Vid godkänd ansökan vidtas lämplig åtgärd snarast möjligt. 
 3. Vid nekad ansökan skickas varan till kunds leveransadress med posten, frakt samt 250 kr undersökningsavgift debiteras. Observera att fraktkostnaden kan vara högre än ursprunglig fraktkostnad.

12. Personuppgifter

När du handlar eller interagerar med oss kan du komma att dela dina personuppgifter med oss. Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är Telefonshoppen Sverige AB som är ett svenskt bolag registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 556723-5675 och har sitt säte i Stockholm. Om du vill ha mer information om vilka personuppgifter vi behandlar och dina rättigheter se vår integritetspolicy. Du kan självfallet även kontakta oss om du har frågor rörande hanteringen av dina personuppgifter. 

13. Force majeure

Vid händelser såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknad, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantör, fördyrande omständighet, onormal valutakursförändring eller annan omständighet som Butiken ej kan råda över och skäligen ej kan förutses hänförs till Force majeure varpå Butiken befrias från sina förpliktelser enligt dessa köpvillkor.

14. Ändring av order

I det fall ni önskar ändra er beställning ber vi er att kontakta oss via mail, ändrning av beställning kan även göras via telefon eller chat. Vid ändring av order är du som kund asvarig för att ändring hanteras korrekt, be gärna om en uppdaterad orderbekräftelse för att undvika eventuella missförstånd. Ändring sker enbart om er order ännu ej levererats i våra system.

15. Produktspec och produktursprung

Vi köper och säljer produkter med ursprung från hela EU. Samtliga produkter har i huvudsak samma hårdvara och hårdvarugaranti som svensksålda produkter om inget annat anges. Med EU-modeller avses produkter som är köpta från alla marknader inom EU/EES, dessa kan komma att levereras i utan svensk bruksanvisning i sin kartong. Vidare så kan angivet artikelnummer variera för olika produkter. Via vår kundtjänst kan ni be om att få en bruksanvisning skickad till er via mail vid behov. Vissa produkter aktiveras  på sin ursprungliga marknad innan de exporteras för att eventuellt regionslås ska tas bort, dessa enheter anges som fabriksolåsta. Fabriksolåsta enheter levereras därav ibland med en extra plombering eller bruten plombering trots att de inte använts av någon tidigare ägare. Vidare reserverar vi oss för att enskilda applikationer samt operatörsfunktioner inte har stöd för användning med importerade enheter. I det fall man är i behov av en enhet med en särskild specifikation ber vi er att ta kontakt med oss innan köp.

16. Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktiga uppgifter via vår hemsida och förbehåller oss rätten att utan att meddela kund ändra priser, leveranstider, tekniska specifikation samt rutiner vid beställning. Vid eventuell slutförsäljning av viss vara eller tjänst eller i det fall en vara eller tjänst från tredje part såsom mobilabonnemang, elektronik och andra operatörstjänster väsentligen ändras i pris eller innehåll förbehåller vi oss rätten att häva köpet samt återbetala erlagd betalning på bästa vis.

 

Kund äger ingen rätt till ersättning för nedlagd tid, frakter eller andra kostnader som kan tänkas uppstå till följd av problem med varor och eller tjänster. När ett ärende är avslutat och hanterat kan kund genom att maila butiken med kopia på utlägg för t.ex frakt och dylika styrkta omkostnader ansöka om ersättning för de utlägg kund haft. Observera dock att dylika kostnader inte behöver ersättas utan att ärendet prövas individuellt i syfte att erbjuda kund god service.  

Vi strävar efter att tillgodose våra kunders önskemål och krav på bästa vis enligt dessa villkor. I det fall du saknar en vara eller produkt eller på annat vis vill komma med förslag på hur vi kan förbättra vår verksamhet uppmanar vi er att ta kontakt med oss. 

Are you in the right place?
Continue to telefonshoppen.se